[1]
Melczewski, P. 2005. Niewłaściwe postępowanie Piotra w Antiochii (Ga 2, 14). Ruch Biblijny i Liturgiczny. 58, 4 (grudz. 2005), 263–277. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.602.