[1]
Miodek, J. 2003. WITOLD OSTAFIŃSKI, Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno-retoryczne, Kraków 2002, 197 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 56, 4 (grudz. 2003), 312–314. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.472.