[1]
Wronka, S. 2003. KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, wydanie drugie poprawione, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2000, 84 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 56, 4 (grudz. 2003), 309–312. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.471.