[1]
Bendkowski, K. 2003. Przeszedł przez życie dobrze czyniąc, red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, 213 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 56, 4 (grudz. 2003), 305–306. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.468.