[1]
Pikuliński, P. 2023. Deuteronomistyczna koncepcja konfrontacji Eliasza z Achabem. Studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 76, 1 (mar. 2023), 5–44. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.3737.