[1]
Kantor, M. 2021. Wspomnienie o księdzu Jerzym Chmielu jako znawcy judaizmu biblijnego. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 73, 4 (mar. 2021), 343–347. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.3678.