[1]
Wojnowski, S. 2019. Umiędzynarodowienie kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2017–2018, digitalizacja rocznika „Analecta Cracoviensia” 1–24 (1969–1992) oraz Repozytorium Instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 72, 1 (mar. 2019), 95–96. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.3630.