[1]
Pindel, R. 2007. KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 60, 2 (cze. 2007), 159–160. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.345.