[1]
Rodziński, S. 1975. Biblia w oczach dziecka. Refleksje na temat plastycznej ekspresji dziecka i jej związków z przyswajaniem treści wiary. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 28, 6 (grudz. 1975), 270–271. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.3318.