[1]
Szymański, P.F. 2007. Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 60, 1 (mar. 2007), 43–53. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.323.