[1]
Karpiński, R. 1965. Nierozerwalność małżeństwa w nowym testamencie Mt 5, 32 i 19, 9. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 18, 2 (kwi. 1965), 77–88. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.3002.