[1]
Romaniuk, K. 1964. „Ciało i krew nie objawiły tobie, tylko Ojciec Mój, który jest w niebiesiech” (Mt 16, 17). Ruch Biblijny i Liturgiczny. 17, 6 (grudz. 1964), 346–354. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2995.