[1]
Chmiel, J. 1962. Dni biblijne w Louvain. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 15, 6 (grudz. 1962), 376–378. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2909.