[1]
Urban, W. 1961. Próba wyjaśnienia pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 14, 3–4 (sie. 1961), 148–152. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2823.