[1]
Strąkowski, H. 1961. Problem historyczny i literacki Księgi Jozuego. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 14, 3–4 (sie. 1961), 82–95. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2813.