[1]
Łach, J. 1959. „. ponieważ wszyscy zgrzeszyli. ” (Rzym 5, 12). Ruch Biblijny i Liturgiczny. 12, 6 (grudz. 1959), 559–572. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2749.