[1]
Zarychta, P. 2009. Międzynarodowa konferencja naukowa Biblia i literatura (Kraków, 22–25 września 2008). Ruch Biblijny i Liturgiczny. 62, 1 (mar. 2009), 71–72. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.272.