[1]
Jędrzejewski, S. 2015. Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy, przekł. i oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 s. (Biblia Aramejska, 1). Ruch Biblijny i Liturgiczny. 68, 4 (grudz. 2015), 381–383. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.26.