[1]
Śpikowski, W. 1950. Uaktywnienie uczestnictwa wiernych we mszy św. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 3, 4–6 (grudz. 1950), 323–340. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2422.