[1]
Gryglewicz, F. 1949. Jaki pragnę mieć kościół?. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 2, 6 (grudz. 1949), 448–451. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2396.