[1]
Molé, M. 1949. O Magach ze Wschodu. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 2, 6 (grudz. 1949), 441–446. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2394.