[1]
Superson, J. 2016. Miejsce proklamacji słowa Bożego. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 69, 4 (grudz. 2016), 333–354. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.235.