[1]
Sitkowski, T. 1948. Dlaczego Kościół poświęcił Matce Boskiej dzień sobotni. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 1, 5–6 (grudz. 1948), 315–317. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.2340.