[1]
Kamieński, Łukasz 2016. Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele” jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 69, 3 (wrz. 2016), 197–215. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.234.