[1]
Caban, P. 2016. Stan liturgii chrześcijańskiej pod koniec starożytności w Europie – aspekt historyczny i liturgiczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 69, 3 (wrz. 2016), 273–287. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.230.