[1]
Wronka, S. 2015. Wychowanie w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 68, 4 (grudz. 2015), 313–332. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.23.