[1]
Mucha, P.M. 2009. Matka Pana i 153 wielkie ryby w J 21, 11. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 62, 4 (grudz. 2009), 297–302. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.222.