[1]
Pindel, R. 2009. KS. ROMAN BOGACZ, Dzieło zbawienia w ludzkiej Krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007, 304 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 62, 3 (wrz. 2009), 229–231. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.211.