[1]
Sroka, J. 1978. Język polski ksiąg liturgicznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 31, 2 (kwi. 1978), 73–82. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.1863.