[1]
Wronka, S. 2010. Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 63, 4 (grudz. 2010), 353–370. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.182.