[1]
Dąbek, T.M. 1986. „Dla mnie żyć – to Chrystus!” (Flp 1, 21) – Pawłowa odpowiedź na odwieczne pytanie o sens ludzkiego życia. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 39, 2 (kwi. 1986), 121–127. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.1591.