[1]
Majewski, M. 2010. Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 63, 1 (mar. 2010), 5–12. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.157.