[1]
Chmiel, J. 1981. ROMAN MARIA ZAWADZKI, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kraków 1979. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 34, 6 (grudz. 1981), 398–399. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.1249.