[1]
Dąbek, T.M. 2012. ANDRZEJ STANISŁAW WÓJCIK, „Prawda” w Biblii hebrajskiej. Analiza logiczno-lingwistyczna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2010, 539 s. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 65, 4 (grudz. 2012), 376–377. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.112.