[1]
Surma, B. 2012. Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 65, 4 (grudz. 2012), 327–344. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.106.