[1]
Durak, A. 1991. V. AYALA, Z Maryją na modlitwie. 31 nabożeństw maryjnych. Warszawa 1989. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 44, 4–6 (grudz. 1991), 161. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.1014.