[1]
Dąbek, T.M. 2016. Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie. Ruch Biblijny i Liturgiczny. 69, 1 (mar. 2016), 5–22. DOI:https://doi.org/10.21906/rbl.1.