ANDRÉ LACOCQUE, PAUL RICOEUR, Myśleć biblijnie, przekład E. Mukoid, M. Tarnowska, Kraków 2003, 467 s.

Jerzy Chmiel

AbstraktPełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21906/rbl.443

Copyright (c) 2017 Jerzy Chmiel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ruch Biblijny i Liturgiczny • ISSN 0209-0872 (wersja drukowana) • ISSN 2391-8497 (wersja online)