Świadectwa rekognicji relikwii bł. Jakuba Strzemię

  • Rafał M. Antoszczuk, OFMConv Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Abstrakt

W artykule został poruszony problem rekognicji relikwii bł. Jakuba Strzemię, franciszkanina, średniowiecznego arcybiskupa halickiego. Autor, przedstawiając kolejne rozpoznania szczątków, rozpoczynając od opublikowanego w XVII wieku przekazu świadka, który był przy odnalezieniu trumny z doczesnymi szczątkami abpa Jakuba we Lwowie w 1619 roku, kończy rekognicją, która miała miejsce w 2009 roku w katedrze wawelskiej. Szczególne miejsce w artykule zajmują rekognicje, które dokonywały się we Lwowie w latach 1907–1910. Na podstawie odnalezionych w Prowincjalnym Archiwum Franciszkanów w Krakowie lwowskich kopii dokumentów z lat 1868–1910 (jedynych istniejących dokumentów źródłowych), autor wyjaśnia niektóre kwestie dotyczące odnalezionych po 70 latach w roku 2016 w opuszczonym kościółku na Ukrainie relikwii funeralnych, tzn. szat grobowych bł. Jakuba Strzemię oraz kości św. Faustyna Męczennika.

Bibliografia

Abraham, W. (1908). Jakób Strepa. Arcybiskup halicki 1391–1409. Kraków: Akademia Umiejętności.

Akta I. (n.d.). Jakub Strzemię 1, sygn. F-II-68/1. Archiwum Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie.

Akta II. (n.d.). Jakub Strzemię 1, sygn. F-II-68/1. Archiwum Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie.

Antoszczuk, R. M. (2013). Idziemy do nóg twych Błogosławiony – franciszkańskie jubileusze bł. Jakuba Strzemię i ich echa. In Z. Gogola (Ed.), Habent omnia tempora sua : prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle (pp. 53–73). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Naukowe.

Antoszczuk, R. M. (2016). Pontyfikalia bł. Jakuba Strzemię. Studia Franciszkańskie, 26, 103–133.

Bar, J. (1958). Polskie procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne. Ruch Biblijny i Liturgiczny, 11(5), 418–447. https://doi.org/10.21906/rbl.2681

Bar, W. (2015). Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego. In R. M. Antoszczuk (Ed.), Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie (pp. 115–140). Niepokalanów.

Bilczewski, J. (1910). List pasterski w pięćsetną rocznicę śmierci Błogosławionego Jakóba Strepy. In Pamiątka pięćsetnej rocznicy smierci błog. Jakóba Strepy franciszkanina, arcybiskupa lwowskiego 1409–1909. Kazania. Z 10 portretami i 2 podobiznami (pp. 1–28). Lwów: Drukarnia „Polonia” pod zarządem J. Raczyńskiego, nakł. OO. Franciszkanów.

Fiejdasz, L. (2013). Kształtowanie się pojęcia relikwii – aspekt prawny. In S. T. Praśkiewicz (Ed.), Kult relikwii (pp. 17–38). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Gogola, Z. (1997). Błogosławiony Jakub Strzemię, franciszkanin, arcybiskup halicko-lwowski. W Nurcie Franciszkańskim, 6, 143–156.

Pabis, M. (2016). Odnaleziono cenne relikwie. Nasz Dziennik, (217 (5665)), 10.

Pabis, M. (n.d.). Odnaleziono bezcenne relikwie. Retrieved July 28, 2018, from https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/164735,odnaleziono-bezcenne-relikwie.html

Petrus, J. (2008). Relikwiarz bł. Jakuba Strepy. Przyczynek do dziejów kultu Patrona archidiecezji lwowskiej. In A. Betlej & J. Skrabski (Eds.), Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa (pp. 361–474). Tarnów: Muzeum Okręgowe.

Petrus, J. (2015). Relikwiarz bł. Jakuba Strepy. Przyczynek do dziejów kultu Patrona archidiecezji lwowskiej. In R. M. Antoszczuk (Ed.), Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie (pp. 79–87). Niepokalanów.

Protokoły rekognicji relikwii z roku 2009. (2009). Wiadomości z Prowincji Św. Antoniego z Padwy i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszka-Nów (OFMConv), (1 (253)), 39–45.

Sam o sobie przypomniał. Rozmowa z ks. dr. Jackiem Waligórą, kustoszem relikwii bł. Jakuba Strzemię. (2016). Nasz Dziennik, (217 (5665)), 10.

Skrobiszewski, J. (1628). Vitæ Archiepiscoporvm Haliciensivm Et Leopoliensivm. Leopoli: In Officina Typographica Ioannis Szeligæ.

Solarz, F. (2012). Bł. Jakub Strzemię w zbiorach krakowskich franciszkanów. W Nurcie Franciszkańskim, 19, 85–103.

Szewek, J. (2009). Otwarcie relikwiarza bł. Jakuba Strzemię. Wiadomości z Prowincji Św. Antoniego z Padwy i Bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszka-Nów (OFMConv), (1 (253)), 30.

Testamentum Venerabilis Iacobi Strepa Archiepiscopi Haliciensi. (n.d.). Congr. Riti, Processus n. 1346: Processo dioecesano sul Culto ab immemoriali tempore protato a Giacomo de Strepa, arcivescovo di Halicz. Archivum Secretum Vaticanum.

Zwiastun i anioł pokoju. Z o. Rafałem Antoszczukiem OFMConv, czcicielem bł. Jakuba Strzemię, rozmawia Małgorzata Pabis. (n.d.). Retrieved July 28, 2018, from https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/164755,zwiastun-i-aniol-pokoju.html

Zwiercan, A. (1987). Błogosławiony Jakub Strzemię. In J. R. Bar (Ed.), Polscy święci. 8 (pp. 123–142). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły