Wydawca

Wydawca

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” w wersji drukowanej i online publikowany jest przez Wydawnictwo UNUM prowadzone przez Sekcję Wydawniczą Polskiego Towarzystwa TeologicznegoWydawnictwo UNUM prowadzi również sprzedaż czasopisma w ramach prenumeraty i pojedynczych numerów, także archiwalnych.

Polskie Towarzystwo Teologiczne

Organizacje finansujące

  • Digitalizacja archiwalnych numerów kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny (1948–2011) i publikacja w otwartym dostępie całej zawartości czasopisma 
  • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 69 (2016) nr 3–4 i 70 (2017) nr 1–2 

– zadania finansowane w ramach umowy 797/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–2
  • Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017) nr 3–4 i 71 (2018) nr 1–4 

– zadania finansowane w ramach umowy 672/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  • Stworzenie anglojęzycznej wersji kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018) nr 3–4 i 72 (2019) nr 1–2
  • Digitalizacja kwartalnika Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (2019) nr 1–4
  • Wdrożenie nowej wersji Open Journal Systems 3.1.0 dla czasopisma naukowego „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 

– zadania finansowane w ramach umowy 718/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.