Zasady

Zakres i zasięg czasopisma

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” publikuje artykuły naukowe, sprawozdania i wiadomości oraz recenzje z dwóch dyscyplin teologicznych: biblistyki i liturgiki. Do czasopisma mogą być zgłaszane teksty w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim, rosyjskim i włoskim. Czasopismo jest otwarte dla wszystkich autorów z Polski i zagranicy.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Sprawozdania, wiadomości

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium oceny poza merytoryczną i metodologiczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój badań naukowych.

 

Polityka Open Access

„Ruch Biblijny i Liturgiczny” publikowany jest w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasospiśmie.

 

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemu LOCKSS który umożliwia archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku występienia błędów lub nieciągłości danych.

 

Prenumerata wersji drukowanej

Prenumerata kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” na rok 2018 kosztuje 58 zł (5 proc. VAT), a cena pojedynczego zeszytu wynosi 15 zł (dotyczy wszystkich roczników, także archiwalnych). Prenumeratę prosimy opłacać na rachunek bankowy Wydawnictwa UNUM nr 39 1050 1100 1000 0023 1259 9091 w ING Banku Śląskim Oddział w Wadowicach lub przez księgarnię internetową Wydawnictwa UNUM. Prenumerata obejmuje zawsze numery od 1 do 4 rocznika, za który dokonano wpłaty. Jeśli kwota wpłaty nie jest wielokrotnością ceny pojedynczej prenumeraty, nadwyżka zostanie przekazana na fundusz wydawniczy Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W sprawach związanych z prenumeratą redakcja prosi o kontakt z Wydawnictwem UNUM: unum@ptt.net.pl, tel. +48 12 422 56 90 lub +48 606 330 292.

 

Wersja pierwotna (referencyjna)

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja online.

 

Liczba punktów przyznawanych za publikację

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych zawierającym historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016 z 26 stycznia 2017 za publikację w „Ruchu Biblijnym i Liturgicznym” przyznawanych jest 11 punktów (część B, lp. 2325):

Rok początku     Rok końca     Segment     Punkty     Data wykazu
20132016B112017-01-26
 
Historia wykazów publikowanych w latach 2009–2016:
 
Rok     Segment     Punkty     Data wykazu
2016B112016-12-09
2015B112015-12-23
2014B62014-12-23
2013B62013-12-17
2012B82012-12-20
2011B82012-12-20
2010B92010-11-06
2009B62009-05-05